Po wielu miesiącach starań Polskiej Izby Przemysłu Targowego i stowarzyszonych z nią przedsiębiorców Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej. Dla polskich wystawców najważniejszą zmianą jest przywrócenie uchylonego w 2007 roku certyfikatu pierwszeństwa z wystawy.

Jest to zapis chroniący prawa autorskie osób, prezentujących na targach wzory użytkowe i przemysłowe, zanim zostaną one zarejestrowane w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Przywrócenie certyfikatu pierwszeństwa jest rozwiązaniem zdroworozsądkowym, ponieważ praktyka pokazuje, że często właśnie na targach dokonuje się weryfikacji, czy dany produkt przyjmie się na rynek. Nowelizacja może się również przyczynić do rozwoju technologii w Polsce, a co za tym idzie – większej konkurencyjności w Europie i na świecie. Przyjęte przez parlament zmiany czekają jeszcze tylko na podpis prezydenta.

Od dawna podobne zapisy z powodzeniem funkcjonują w wielu rozwiniętych krajach, m.in. w Niemczech, które są największą gospodarką oraz największym rynkiem targowym w Europie.