Systemy nagłośnienia, monitory i stoły interaktywne, tablice multimedialne, projektory, systemy konferencyjne, systemy montażu ścian video, kioski interaktywne, krótko mówiąc rozwiązania audiowizualne najnowszej generacji. W dniach 16-17 września EXPO Kraków stanie się stolicą trendów w technologiach multimedialnych podczas Integrated Multimedia Systems Event.

Praktyczny wymiar wdrożeń multimediów oraz podnoszenie kompetencji w zakresie nowych technologii jest kluczowe dla rozwoju biznesu. Dlatego targom IMSE towarzyszy Strefa Edukacyjna, na którą składają się: konferencja, panele dyskusyjne oraz warsztaty branżowe dedykowane poszczególnym obszarom. Tegoroczna edycja przeznaczona jest głównie dla przedstawicieli administracji i instytucji publicznych, kultury, sztuki i edukacji oraz architektów i projektantów.

IMSE to przestrzeń sprzyjająca nawiązywaniu relacji biznesowych i wymianie doświadczeń. Stanowi platformę wskazującą nowe możliwości rozwoju i przyczyniającą się do powstawania nowych inicjatyw. Zapraszamy zatem na inspirujące spotkania branżowe z ekspertami z takich firm jak INFOCOMM, CEDIA czy PANASONIC.

Zachęcamy do rejestracji online uprawniającej do bezpłatnego wstępu. Bieżące informacje o wydarzeniu: www.imsevent.pl oraz  www.facebook.com/IMSEvent

Organizatorzy: Lockus sp. z o.o. www.lockus.pl oraz Grzegorz Augustyn www.grzegorzaugustyn.com.

Wsparcie organizacyjne: EXPO Kraków www.expo.krakow.pl  oraz Targi w Krakowie  www.targi.krakow.pl