Z rekordowym zainteresowaniem spotkał się w tym roku najważniejszy konkurs w Polsce dedykowany książce humanistycznej. Prestiżowa Nagroda im. Jana Długosza od kilkunastu lat towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Do walki o 30 tysięcy złotych i statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego stanęło 57 książek, spośród których jury wybrało 10 do ścisłego finału.

– Te publikacje nie tylko prezentują najwyższy poziom literacki, ale także poruszają ważne problemy, interweniując w ciało i umysł społeczeństwa. Powodują w odbiorcach zmianę w myśleniu i postrzeganiu tematów, które często są przemilczane. I to jest znak pewnej innowacyjności książek z dziedziny humanistyki – ich autorzy dotykają tego, co aktualnie najbardziej ważne społecznie i kulturowo, robiąc to w niezwykle ciekawy sposób – mówi prof. Ryszard Nycz, członek jury.

 

Co ważne, obrady Jury, w skład którego oprócz prof. Nycza wchodzą: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka oraz prof. Jerzy Wyrozumski, wybiorą laureata w drodze dyskusji, a nie głosowania, spośród następujących pozycji:

  1. Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014;
  2. Michał Głowiński, Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014;
  3. Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014;
  4. Anna Matuchniak-Krasuska, Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2014;
  5. Zbigniew Mikołejko, We władzy wisielca. Ciemne moce, okrutne liturgie, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014;
  6. Grzegorz Motyka, Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014
  7. Tomasz Pindel, Mario Vargas Llosa. Biografia, Znak Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 2014
  8. Szymon Wróbel, Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej Universitas, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2014
  9. Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich "ziem odzyskanych", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na Rzecz Nauki Polskie, Toruń 2014
  10. Arkadiusz Żychliński, Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo IBL PAN, Poznań 2014

 

 Dla kogo 30 tys. zł?

W tym roku Nagroda im. Jana Długosza zostanie wręczona po raz osiemnasty. Konkurs od lat towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie – największemu i najważniejszemu wydarzeniu branży wydawniczo-czytelniczej w Polsce. Celem Konkursu jest wybór najciekawszych publikacji, które wnoszą istotny wkład z rozwój polskiej nauki, kultury, dotykając aktualnych i ważnych dla społeczeństwa tematów.
Wybór Laureata nastąpi w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie - 22 października 2015 r. w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Fundatorem Nagrody są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Konkurs dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Partnerem wydarzenia jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dzięki któremu galę wręczenia Nagrody uświetni koncert zespołu Motion Trio.
W ubiegłym roku Nagroda trafiła do prof. Grzegorza Niziołka, autora książki Polski teatr Zagłady (Instytut Teatralny i Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013).