1 378 209 zwiedzających odwiedziło targi w Polsce w minionym roku! Targi w Krakowie znalazły się w czołówce organizatorów! Statystyki zaprezentowane w 22. Raporcie Polskiej Izby Przemysłu Targowego wyglądają optymistycznie. Polskie targi ponownie odnotowały wzrost parametrów, co potwierdza ich konkurencyjność i wiodącą rolę na środkowoeuropejskim rynku targowym.

Z uwagi na organizację kilku wiodących marek targów w Polsce w cyklu co 2 lata, dane statystyczne przedstawione w najnowszym raporcie PIPT porównuje do danych z roku 2012. Poniższe zestawienie obrazuje wzrost wszystkich parametrów targowych w ostatnim czasie.

Parametry

2012/2014

Liczba wystawców

wzrost o 3,5%

Liczba wystawców zagranicznych

wzrost o 7%

Liczba wystawców krajowych

Wzrost o 2,8%

Liczba zwiedzających

wzrost o 18,5%

Całkowita powierzchnia wynajęta na targach

wzrost o 10%

Z danych PIPT wynika, że Targi w Krakowie znajdują się w czołówce organizatorów, którzy sprzedali najwięcej powierzchni targowej i których imprezy przyciągnęły największą liczbę wystawców. Na to  niewątpliwie ma wpływ stale rozwijająca się infrastruktura targowa. Potwierdza to Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie, wiceprezes PIPT:

Przede wszystkim zakończyliśmy budowę naszego nowego obiektu – EXPO Kraków. Przełożyło się to na większą frekwencję uczestników targów oraz na zwiększone zainteresowanie organizatorów wszelkiego rodzaju eventów.

Ciekawych wniosków dostarcza analiza statystyk targowych w ujęciu branżowym. Liderem wśród 22 branż  wymienionych w raporcie są targi związane z branżą odpoczynku, hobby i czasem wolnym. Równie wysoką pozycję notują imprezy targowe z branży budowlanej i inżynierii przemysłowej. Tendencję, którą obserwujemy na polskim rynku – wzrastania znaczenia targów skierowanych do szerokiej publiczności – potwierdzają dane statystyczne publikowane przez europejskie organizacje targowe oraz UFI Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (raport Euro Fair Statistics 2014).

Zdaniem ekspertów obecnie mamy do czynienia z trzema rodzajami targów: pierwszy to dobrze znane od lat, klasyczne targi kontraktacyjne, drugi to zyskujące na znaczeniu targi eventowe, trzeci typ, który być może trudno nazwać „targami” to ekspozycje towarzyszące, np. kongresom czy wydarzeniom sportowym.  Zmiany te są konsekwencją strategii dywersyfikacji działań firm targowych, polegającej na poszerzaniu ich portfolio  o nowe produkty i nowe rynki.

Świetnym tego przykładem jest firma Targi w Krakowie, która organizuje nie tylko targi, ale również posiada Dział PCO&DMC. Jako operator i właściciel wielofunkcyjnego Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, umożliwia organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, bankietów, koncertów czy wszelkich wydarzeń o charakterze sportowym ,kulturalnym, społecznym i handlowym.

Powyższe zmiany na rynku targowym potwierdzają dane ujęte w raporcie PIPT. Wynika z nich, że spośród ogółu imprez organizowanych w obiektach targowych członków PIPT, 13,8 % wszystkich wydarzeń to targi i wystawy, podczas gdy 86,2% stanowią konferencje, kongresy, eventy, wydarzenia sportowe i kulturalne.

Pełny Raport PIPT Targi w Polsce 2014 dostępny jest bezpłatnie na stronie PIPT: http://polfair.pl/publikacje/raporty-statystyczne