W dniu 23 lipca miała miejsce ceremonia wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uhonorowanych była Pani Prezes firmy Targi w Krakowie Sp. z o.o. Grażyna Grabowska, która odebrała zaszczytne odznaczenie z rąk wicepremiera, ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego

Jak napisano na stronie Ministerstwa Gospodarki, wyróżnienie honoruje osoby fizyczne i podmioty zbiorowe aktywne na polu gospodarki, wnoszące istotny wkład w jej rozwój.

Jest to nowe odznaczenie, które pozwoli na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.

Targi w Krakowie na przestrzeni 20 lat stworzyły swoiste forum wymiany informacji i prezentowania trendów pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i zagranicy. Firma w raporcie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2014 roku zajęła pierwsze miejsce wśród organizatorów imprez z prywatnym kapitałem - zarówno pod kątem wynajętej powierzchni, jak i liczby wystawców. Wybudowanie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków stanowiło swoisty impuls do zintensyfikowania kontaktów polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W Krakowie powstało długo wyczekiwane miejsce spotkań dla biznesu, które odpowiadało światowym standardom.  Miejsce, które w szybkim tempie może stać się najważniejszym ośrodkiem targowo-kongresowym w Europie Środkowo-Wschodniej.