Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Targi w Krakowie Sp.z o.o. oraz easyFairs Poland Sp.z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek.

Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej.

Plan połączenia Spółek Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz easyFairs Sp. z o.o. »