We wtorek, 3 listopada o godz. 19.00 w EXPO Kraków odbyło się wręczenie stypendiów Klubu Krakowskiego dla uzdolnionych uczniów szkół średnich o trudnej sytuacji finansowej. Celem Stypendium Klubu Krakowskiego jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom poprzez stworzenie materialnych podstaw rozwoju uzdolnień, poszerzenie możliwości aktywności własnej, a także organizowanie seminariów, obozów naukowych oraz warsztatów badawczych.

Stypendium ma postać darowizny członków Klubu Krakowskiego. Klub ten zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką  oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju społeczno -gospodarczego Krakowa i regionu. Aktywnym członkiem Klubu jest wiceprezes Targów w Krakowie Pan Paweł Nikliński.

Stypendia wypłacane są ze składek członków  Klubu Krakowskiego. Wypłacane są przez cały rok szkolny, a miesięczne stypendium to kwota 400 zł.  Rok rocznie wypłacanych jest około 10 stypendiów, z czego jedno im. Wojtka Piaseckiego zawsze skierowane jest wyłącznie do młodzieży o wybitnych uzdolnieniach artystycznych.  Wielu ze  stypendystów już jako osoby dorosłe rozwija swoje pasje i talenty. Jako jeden z licznych przykładów stypendystów można podać Szymona Nehringa, tegorocznego finalistę konkursu im. Fryderyka Chopina.

Klub Krakowski postał w 1991 roku. Zrzesza osoby związane z aktywnością gospodarczą, akademicką  oraz społeczną, działające na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowa i regionu. Działalność Klubu Krakowskiego opiera się na pracy społecznej członków.

Więcej: http://klubkrakowski.pl/stypendia/

  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie