Targi EUROTOOL® zostały docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w programie „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.  Wszystkim przedsiębiorcom polecamy zapoznanie się z szeroką ofertą grantów Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

 

Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznawane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Bezzwrotne środki na badania i innowacje:

  • Rozwijanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (dofinansowanie do badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym np. linie demonstracyjne), uruchomienie pierwszej produkcji, ochrona własności intelektualnej;
  • Inwestycje w aparaturę badawczą, wsparcie dla centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
  • Bony na innowacje, których celem jest nawiązanie współpracy mikro-, małych i średnich firm (MŚP) z sektorem nauki;
  • Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu – m.in. na infrastrukturę, na ulepszenie usług świadczonych dla firm w Małopolsce, rozwój centrów transferu wiedzy w regionie;

Konkurencyjność, aktywność międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw:

  • Działania wspierające aktywność międzynarodową mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw;
  • Dotacje dla MŚP w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług, produktów, procesów;
  • Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dzięki pożyczkom i poręczeniom;

Poprawa efektywności energetycznej małopolskich przedsiębiorstw:

  • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (również rozwój MŚP wytwarzających urządzenia niezbędne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych), modernizacją energochłonnych obiektów (budynków produkcyjnych, usługowych),wsparcie dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji;


Bezpłatny Punkt Konsultacyjny MCP

Infolinia: (12) 376 91 91
Mail: info@mcp.malopolska.pl