Termin: 08.11.2013 – piątek, godz. 10.00-17.00

Tytuł kursu : 

Błędy i problemy w leczeniu endodontycznym: roszczenia pacjentów a prawo medyczne

Organizator:

 Anna Szymańska, Esdent

 

Cena kursu: 290 zł
Miejsce:

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, al. Paderewskiego 35, Wrocław

 

Punkty edukacyjne:   za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych oraz certyfikat uczestnictwa
Patronat:      

 

 
Patronat honorowy: dr n. med. Igor Chęciński, Prezes Dolnośląskiej Izby LekarskiejPROGRAM:

10.00 -12.00 

 

Błędy i problemy w leczeniu endodontycznym. Usuwanie wkładów lanych, standardowych i z włókien szklanych. Perforacje - jak ich unikać i jak leczyć. Zamykanie perforacji - czy tylko MTA?
dr n. med. Łukasz Suchodolski

12.00-12.15

Przerwa

 

12.15-13.15 

Jak prowadzić dokumentację, aby spać spokojnie. Kiedy powikłanie jest błędem w sztuce?
dr n. med. Łukasz Suchodolski 

13.15-14.00 

Lunch

 

14.00-16.00Prawo medyczne dla lekarza praktyka w odniesieniu do nowych przepisów „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”. Roszczenia pacjentów - jak ich uniknąć i jak się do nich przygotować. Zgoda na zabiegi estetyczne i chirurgiczne. Trudne sytuacje, skargi - jak sobie poradzić
mec. Grzegorz Płatek

16.00-17.00 Proces likwidacji szkód w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy.

lek. stom. Ewa Jańczak-Biegańska, spec. stomatologii ogólnej chirurgii stom., med. ubezpieczeniowej i prawa medycznego, lekarz orzecznik  - gość specjalny Targów