Organizator:

 Anna Szymańska, Esdent  

Kierownik naukowy:

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Sokołowski

Miejsce:

sala konferencyjna, Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35, Wrocław

Termin:

7 listopada 2014

Punkty edukacyjne:   za udział w kursie przewidziano punkty edukacyjne oraz certyfikat uczestnictwa
   
Cena: 390 zł
   
Regulamin uczestnictwa:  KLIK
   
Patronat prasowy:   


PROGRAM:

10.00-12.30

                                     

Sesja I

Jak poradzić sobie z problemami przy odbudowie zębów materiałami kompozytowymi – fakty i mity
dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy Sokołowski

- nieinwazyjne metody zachowawcze jako współczesna alternatywa dla tradycyjnej protetycznej odbudowy zębów
- wybór odpowiedniego materiału odtwórczego – co tak naprawdę jest ważne?
- materiały kompozytowe o niskim skurczu polimeryzacyjnym – doskonałe narzędzie pracy, czy chwyt marketingowy?
- materiały kompozytowe typu flow w codziennej praktyce klinicznej
- samotrawiące czy tradycyjne systemy wiążące – gdzie i kiedy je stosować ? – problem nareszcie rozwiązany…
- czy i jak zabezpieczać miazgę zębów – wypełnienia bez podkładów – nowość czy standard kliniczny?
- lampy polimeryzacyjne – jak i czym prawidłowo utwardzać materiały kompozytowe
- prawidłowa odbudowa punktów stycznych
- MID - stomatologia minimalnie inwazyjna, zasady łączenia i naprawy wypełnień kompozytowych
   
12.30-13.15

Lunch

13.15-15.15 

Sesja II

Wybielanie: fakty i kontrowersje
dr hab. n. med. prof. nadzw. Leopold Wagner

- regulacje prawne dotyczące wybielania zębów
- środki do wybielania domowego i profesjonalnego
- efektywność różnych metod wybielania
- bezpieczeństwo i ewentualne skutki uboczne (w tym wpływ na materiały wypełniające)
- kontrowersje związane z wybielaniem zębów martwych
   
15.15-15.30 

Przerwa

15.30-17.30

Sesja III

15.30-17.30 Kontrowersje nowoczesnej endodoncji dotyczące: endometrów, długości roboczej, urządzeń wspomagających irygację, płynów płuczących, dokanałowych opatrunków tymczasowych oraz resilonu
dr n. med. Wojciech Wilkoński

Wykład stanowi krytyczne spojrzenie praktyka, a także logiczną analizę dostępnego piśmiennictwa dotyczącego następujących zagadnień:
- endometry
- długość robocza
- urządzenia wspomagające irygację kanałów korzeniowych
- płyny płuczące (podchloryn sodu, woda utleniona, sól fizjologiczna, alkohol)
- dokanałowe opatrunki tymczasowe (jodoform, wodorotlenek wapnia, pasty antybiotykowe)
- resilon
   
17.30 Zakończenie
   
   
   

WYKŁADOWCY:

 
   
  Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
   
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, nauczyciel akademicki. Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej i Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Autor zintegrowanego programu nauczania materiałoznawstwa stomatologicznego na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi. Naukowiec, autor ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, laureat licznych nagród za działalność naukową i dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej. Lekarz praktyk, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, o szerokich zainteresowaniach, koncentrujących się głównie wokół zagadnień dotyczących materiałoznawstwa stomatologicznego. Doskonale łączy wiedzę lekarską z elementami chemii, fizyki i inżynierii materiałowej. Posiada duży zasób wiedzy o nowoczesnych materiałach dentystycznych oraz technikach wykorzystywanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem własności stopów metali, systemów wiążących, materiałów kompozytowych, szkłojonomerowych oraz ich adhezji do szkliwa, zębiny i powierzchni biomateriałów protetycznych.

   
  Dr hab. n. med. prof. nadzw. Leopold Wagner
   
Wykształcenie: 1986 r. tytuł lekarza dentysty, Akademia Medyczna w Łodzi 1989 r., specjalizacja I stopnia – stomatologia ogólna CSK WAM w Warszawie 1992 r., specjalizacja II stopnia – stomatologia dziecięca CSK WAM w Warszawie 1998 r., specjalizacji II stopnia – stomatologia zachowawcza CSK WAM w Warszawie.
Przebieg kariery naukowej: 1986-1989 asystent Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie 1989- 1992 starszy asystent Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie, 1993-1999 adiunkt Instytutu Stomatologii CSK WAM w Warszawie, 1999-2002 kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii CSK WAM SP ZOZ z Polikliniką w Warszawie, 2002-2003 kierownik Instytutu Stomatologii CSK WAM SP ZOZ z Polikliniką w Warszawie, od 2003 roku kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dodatkowa działalność zawodowa: 1994–2002 redaktor naczelny czasopisma naukowo-zawodowego pt.: „Stomatologia Współczesna”; od 1994 roku członek Międzynarodowej Honorowej Organizacji Dentystycznej „Akademii Pierre Faucharda”; 1998-2002 redaktor naczelny biuletynu „Skalpel”, 1998-2002 członek Komisji Stomatologicznej i Współpracy Międzynarodowej; od 2005 roku członek zarządu warszawskiego oddziału PTS. Od 2005 roku przewodniczący Kolegium Konsultantów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Repetitio est..”. Dorobek naukowy: publikacje ogółem 189 – w tym 88 oryginalnych, 46 poglądowych, 48 innych, 2 monografie i współautor rozdziałów w 2 książkach.

   
  Dr n. med. Wojciech Wilkoński
   
Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu stomatologii oraz uznanym wykładowcą. Jego głównym zainteresowaniem jest stomatologia zachowawcza i endodoncja. Ukończył studia na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 roku. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Towarzystwie Naukowym przy Katedrze Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, a wyniki jego pierwszych badań naukowych zostały opublikowane w 2003 roku w prasie oraz zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej IADR. Od tamtej pory stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych kursach i konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W 2010 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej z endodoncji. W 2011 z jego inicjatywy oficjalnie powołano do życia Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, w obrębie którego zajmuje się prowadzeniem badań naukowych z zakresu endodoncji. Praktykuje w prywatnym gabinecie stomatologicznym w Wadowicach. Poza pracą kliniczną oraz badawczą zajmuje się prowadzeniem kursów oraz wykładów w Polsce i za granicą. Jest zwolennikiem i krzewicielem EBD, czyli stomatologii opartej na dowodach i faktach naukowych.