Tegoroczne Targi Książki zostały wzbogacone o Salon Małe Ojczyzny, który ma zwrócić uwagę na znaczenie regionów. Ich odrębność kulturową, językową, ich specyfikę. Cykl salonów pragniemy rozpocząć od Śląska. Salon ma na celu promocję kultury i tradycji ziemi śląskiej, przede wszystkim literatury poświęconej temu regionowi.

Program merytoryczny Salonu Małe Ojczyzny - Śląsk współtworzą dwie znakomite śląskie instytucje - Biblioteka Śląska oraz Muzeum  Śląskie.

Salon Małe Ojczyzny będzie na stałe wpisany w program merytoryczny Targów Książki w Krakowie. Kolejne edycje Salonów będą prezentować wybrane regiony Polski. 

 

Biblioteka Śląska pokaże, poprzez pryzmat dzieł pisanych, specyfikę językową Śląska. Zaprezentowany zostanie m.in. Instytut Mikołowski (jeden z najlepszych w kraju salonów literackich) oraz twórczość nagradzanych w konkursach śląskich twórców. Będzie można poznać unikatowy zbiór biblioteki Teatru Lwowskiego, przechowywany w Bibliotece Śląskiej, nabyć książki naukowe oraz niepublikowane dotąd mowy sejmowe Wojciecha Korfantego. Przewidywany jest także szeroki program spotkań i wykładów dotyczących regionu śląskiego oraz debiuty prozatorskie i poetyckie.

Muzeum Śląskie zaprezentuje sfery obyczajową, językową i historyczną związane z regionem Górnego Śląska. W piątek zapraszamy do odkrycia kart regionalnej historii podczas spotkań w bloku tematycznym Śląskie kontrowersje historyczne. Przedstawimy także najnowsze projekty edukacyjne i wystawiennicze dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym. W sobotę Pejzaż śląski, czyli spotkania z autorami ciekawych opracowań literackich i filmowych poświęconych regionowi. Na zakończenie Targów w bloku EtnoŚląsk zaprezentujemy obyczaje i gwarę śląską. 

Honorowi Patroni i Partnerzy Salonu Małe Ojczyzny - Śląsk

 

Marszałek
Województwa Śląskiego

Adam Matusiewicz
Prezydent
Miasta Katowice

Piotr Uszok
Dyrektor
Biblioteki Śląskiej

Prof. zw. dr hab.
Jan Malicki

Dyrektor Muzeum Śląskiego
Leszek Jodliński