Salon Małe Ojczyzny - Śląsk - program towarzyszący przygotowany przez Bibliotekę Śląską

 

 03.11. czwartek

11:00-12:00
sala seminaryjna nr 4
Spotkanie z redakcją „Guliwera”

W spotkaniu poświęconym czasopismu o książce dla dziecka wezmą udział: Jan Malicki (redaktor naczelny), Joanna Papuzińska (przewodnicząca rady programowej), Alicja Baluch (rada programowa), Aneta Satława (sekretarz redakcji).

 

13:00-14:00
sala seminaryjna nr 4
Wszechnica Trudnych Pytań – „Górny Śląsk a idea Europy Środkowej”

Wszechnica Trudnych Pytań to cykl debat organizowanych przez Bibliotekę Śląską, podczas których poruszane są ważne i trudne tematy społeczne, kulturowe i cywilizacyjne. Zapraszamy na dyskusję „Górny Śląsk a idea Europy Środkowej”. Problem Śląska i jego miejsca w Europie będzie rozpatrywany w aspekcie socjologicznym, historycznym, literackim. GOŚCIE: Jacek Wódz, Michał Smolorz, Ryszard Kaczmarek i Jan Malicki.

 

  04.11. piątek

12:00-13:00
sala seminaryjna nr 4
Młoda krytyka literacka na Śląsku

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszeni goście podczas spotkania poruszą problematykę konstytuowania się krytyki literackiej na Śląsku, jej powiązań uniwersyteckich, a także związków z czasopismami literackimi, wydawanymi na Śląsku, takimi jak „Fa-Art”, „Opcje” czy „Śląsk”. Krytycy śląscy scharakteryzują pojęcie śląskości rozumianej jako kategoria teoriopoznawcza, a także wskażą problemy badawcze tożsame oraz odmienne od tych, którymi zajmuje sie krytyka polska i światowa. GOŚCIE: Marta Cuber i Krzysztof Uniłowski. MODERATOR: Krzysztof Kłosiński.

 

  05.11. sobota

11:00-12:00
sala seminaryjna nr 4
Śląscy laureaci nagród literackich

Spotkanie z twórcami związanymi ze Śląskiem, laureatami nagród literackich – polskich oraz zagranicznych. Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania dotyczące znaczenia Śląska w ich twórczości. GOŚCIE:  Krystyna Kłosińska, Henryk Waniek, Tadeusz Kijonka, Wojciech Kuczok i Aleksander Nawarecki. MODERATOR: Marian Kisiel.

 

16:00-17:00
sala seminaryjna nr 4
Marta Fox, Rozmowy z Miró

Promocja najnowszego tomiku poetyckiego i spotkanie z Martą Fox. MODERATOR: Krzysztof Kłosiński.

 

17:00-18:00
sala seminaryjna nr 4
Mała Wielka Ojczyzna

Spotkanie z pisarzem Grzegorzem Płonką i Sonią Dragą. Autor "Małej (wielkiej) ojczyzny" postara się przekonać zaproszonych gości, że naszą osobowość kształtują nie tylko rodzina, znajomi, przeczytane książki, obejrzane filmy czy zasłyszane opowieści. Niebagatelne znaczenie ma bowiem również samo miejsce, w którym przychodzi nam żyć, ze swą historią, kulturą czy warunkami geograficznymi. Autor oraz wydawca postarają się udowodnić, że "mała ojczyzna", którą w ich przypadku jest dzielnica Katowic-Ligota – może być w gruncie rzeczy naprawdę wielka. Opowiadając o książce, która powstała na bazie przeprowadzonych przez autora rozmów z najsłynniejszymi "Ligociorzami" (w tym Olgierdem Łukaszewiczem, Krzysztofem Globiszem czy Andrzejem Bochenkiem), autor przedstawi również pokrótce historię Ligoty – świętującej w 2010 roku jubileusz 650-lecia istnienia. 

 

 06.11. niedziela

11:00-13:00
sala seminaryjna nr 4
Instytut Mikołowski  – prezentacja autorska i wydawnicza

Spotkanie z twórcami książek poetyckich lub eseistycznych, których wydawcą jest Instytut Mikołowski, pomyślane jest jako wielowątkowy namysł nad stanem polskiej literatury współczesnej. Różnorodność języków poetyckich czy też odmienność dyskursu eseistycznego – rzeczy ewidentnie występujących w publikowanych tomach – stanowić będzie punkt wyjścia dla prezentacji i rozmów z poszczególnymi autorami. Celem spotkania jest zaprezentowanie szerokiego spektrum propozycji wydawniczej Instytutu Mikołowskiego – od poezji współczesnej (Baczewski, Lisowski, Suchanek), poprzez kanon awangardy poetyckiej (Wirpsza, Balcerzan), sztukę eseju (Netz, Sarna), aż po przekład ( Hruska i Nastulczyk).

Poezja jako esej: Marek K.E. Baczewski, Paweł Sarna

Awangarda i forma: Feliks Netz, Edward Balcerzan

Język poetycki jako treść: Krzysztof Lisowski, Jerzy Suchanek

Odnalezione w tłumaczeniu: Petr Hruska (Czechy), Franciszek Nastulczyk

Moderatorzy: Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk, Grzegorz Jankowicz („Tygodnik Powszechny”)

Prezentacji autorów będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna z archiwum Instytutu Mikołowskiego.

 

13:00-14:00
sala seminaryjna nr 1
„Zaranie Śląskie. Seria druga”

W spotkaniu wezmą udział: prof. Jan Malicki, Tadeusz Sierny, Marta Kasprowska-Jarczyk.