Członkowie Honorowej Rady Patronackiej Targów Książki w Krakowie

Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej
www.bn.org.pl

Zdzisław Pietrzyk - Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
www.bj.uj.edu.pl

Włodzimierz Albin - Prezes Polskiej Izby Książki
www.pik.org.pl

Henryk Podolski - Prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
www.swsw.uksw.edu.pl

Rafał Skąpski - Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
www.ptwk.pl

ks. Roman Szpakowski - Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
www.swk.pl