Biblioteka Narodowa

  Instytut Książki

 Izba Księgarstwa Polskiego
 

 

 

 


 

 

 Polska Izba Książki 

Polski Związek Bibliotek 

Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek 

 

  

 


 


Stowarzyszenie
Autorów i Wydawców
Polska Książka

Stowarzyszenie
Księgarzy Polskich

 

Stowarzyszenie
Przyjaciół Książki dla Młodych  

 

 

 


 


Stowarzyszenie
Tłumaczy Polskich

Stowarzyszenie
Wydawców Katolickich  

Stowarzyszenie
Wydawców Szkół Wyższych

   

 


 

 

Związek Literatów Polskich