Grzegorz Niziołek laureatem Nagrody im. Jana Długosza 2014

23 października podczas uroczystej gali poznaliśmy 17 laureata Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Mocą decyzji Jury na czele z przewodniczącym prof. Władysławem Stróżewskim nagrodę otrzymał prof. Grzegorz Niziołek za książkę Polski teatr Zagłady, która ukazała się w roku 2013 nakładem Instytutu Teatralnego i Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Nagrodę – 30 tysięcy złotych ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wręczyli Grażyna Grabowska i Paweł Nikliński, prezesi Targów w Krakowie. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W tym roku po raz pierwszy nagrodą jest kampania promująca książkę laureata Konkursu w salonach Empik oraz na empik.com.

"Polski teatr Zagłady należy do tych rzadkich jeszcze, a bardzo potrzebnych książek, które rozbrajają „miny“ polskiej pamięci i historii, oczyszczają pole teraźniejszości z zalegających w niej „niewybuchów“ i toksycznych skażeń przeszłości. Dzięki temu, uwalniają (uwolnić mogą…) myślenie, emocje i działanie spod władzy upiorów i widm przeszłości, otwierając przestrzeń otwartego sporu – pozbawioną dogmatów, urazów i  kompleksów – o tym, co dziś i jutro najważniejsze dla jednostek i dla zbiorowości. Jeśli szukać społecznej racji bytu dla humanistyki dzisiejszej, to – sądzę – trudno znaleźć lepszą." - mówił podczas uroczystości prof. Ryszard Nycz uzasadniając tegoroczny wybór Jury.            

Grzegorz Niziołek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się polskim teatrem XX i XXI wieku, sztuką reżyserii, tradycją romantyczną w polskim teatrze, krytyką teatralną, najnowszymi zjawiskami artystycznymi w teatrze polskim i europejskim, związkami teatru i historii. Wiele publikacji poświęcił takim twórcom polskiego teatru jak Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Włodzimierz Staniewski, Grzegorz Jarzyna, część z nich została zebrana w tomie Sny, komedie, medytacje (Kraków 2000). Opublikował dwie książki poświęcone twórczości wybitnych reżyserów: Sobowtór i utopiaTeatr Krystiana Lupy (Kraków 1997) i Warlikowski. Extra ecclesiam (Kraków 2008). Jest także autorem monografii poświęconej dramatycznej twórczości Tadeusza Różewicza: Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza. Wspólnie z Tadeuszem Kornasiem wydał antologię Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (Kraków 1999). Interesują go także zagadnienia związane z przestrzenią teatralną (był współautorem wystawy Labirynt zwany teatr poświęconej koncepcjom przestrzeni teatralnej w polskim teatrze XX wieku, Kraków 1994). Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004-2007, pomysłodawca i dyrektor artystyczny dwóch edycji festiwalu re_wizje poświęconych współczesnym reinterpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. Od 2008 do 2010 roku dyrektor artystyczny Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia". Pomysłodawca i organizator konferencji naukowych: Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989 roku (2009) oraz Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2011). W roku akademickim 2009/2010 wygłosił cykl wykładów Polski Teatr Zagłady w Nowym Wspaniałym Świecie w Warszawie. W roku akademickim 2001/2002 stypendysta Fulbrighta w City University Of New York.

Fundator Nagrody - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie

Kampania promocyjna nagrodzonej książki - empik i empik.com