Jury Konkursu w składzie: prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2014:

Edward Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2013.

Włodzimierz Bolecki, Modalność modernizmu. Studia – analizy – interpretacje, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.

Anna Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII wieku. Twórcy, nurty, tendencje, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013.

Agata Dziuban, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika/Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2013.

Małgorzata Janicka-Słysz, Poetyka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2013.

Piotr Juszkiewicz, Cień modernizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2013.

Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej/Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013.

Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, Instytut Teatralny/Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Piotr Perkowski, Gdańsk miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

Danuta Ulicka, Słowa i ludzie – 10 szkiców z antropologii filologicznej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN/Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2013.