Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w Kursach Medycznych, organizowanych podczas Targów KRAKDENT 2009.

Targom Stomatologicznym w Krakowie towarzyszy bardzo bogaty program naukowy, organizowany we współpracy z ośrodkami naukowymi oraz stowarzyszeniami, zrzeszającymi lekarzy dentystów, asystentki i higienistki dentystyczne oraz techników dentystycznych. Kursy medyczne, odbywające się podczas Targów, są doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych w dziedzinie stomatologii.

Podczas 17. Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2009 odbędą się:

- VIII Konferencja Międzynarodowa „Dental Spaghetti”

- Kursy medyczne i praktyczne dla lekarzy dentystów, higienistek dentystycznych i techników     
  dentystycznych

- Seminaria naukowe

- Prezentacje i sesje szkoleniowe firm uczestniczących w Targach

Za uczestnictwo w Kursach Medycznych przewidziano punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.