18. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie za nami!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ EDYCJI 2015:

www.ksiazka.krakow.pl

 

W 2013 Kraków uhonorowano zaszczytnym tytułem Miasta Literatury UNESCO - jako jedno z siedmiu miast na świecie i drugie nieanglojęzyczne. Kraków jest idealnym miastem do organizacji międzynarodowej imprezy wydawniczo-czytelniczej - od 2014 r. Targi Książki w Krakowie będą funkcjonować jako Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie - cykliczna, dedykowana branży wydawniczo-księgarskiej impreza organizowana od 1997 r. w Krakowie przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. Targi, wpisując się w program promocji czytelnictwa, są otwarte dla szerokiej publiczności. Do grona wystawców należą: wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie, instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce, dystrybu torzy mediów elektronicznych dedykowanych czytelnikom, drukarnie czy producenci papieru. W 2013 roku w imprezie uczestniczyło 570 wystawców (w tym kilkudziesięciu wydawców zagranicznych) i 40 000 miłośników książek. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, będąc największą tego typu imprezą w Polsce, są firmowym znakiem miasta, strefą promocji dobrej książki, miejscem spotkań, wymiany myśli i dyskusji.


Jak rośniemy w siłę?


Jakie mamy plany?

Od 2004 r. ośrodki miejskie, które tworzą sieć Miast Literatury UNESCO, dzielą się swoimi pomysłami, doświadczeniami i najlepszymi praktykami dla zrównoważonego rozwoju kulturalnego, społecznego oraz ekonomicznego. Miasta te, realizując się na licznych polach działalności kreatywnej, są przestrzenią budowania literackich potencjałów, strefą promocji, miejscem skupienia na lokalności, kanałem komunikacji między twórcami literatury a czytelnikami. W 2013 r. do grona Miast Literatury UNESCO dołączył Kraków. W 2014 r. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie zostaną wzbogacone o strefę dedykowaną miastom kreatywnym, tworzącym sieć Miast Literatury UNESCO. W dobie globalnej wioski, zanikania różnić kulturowych organizatorzy Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie stawiają na dobrze rozumianą lokalność. Lokalność, która broni swojej odrębności, ale nie zamyka się na nowe wzorce i zachowania. Czerpie z tradycji i nowoczesności. Gwarantując poszanowanie dla tego, co inne, kultywuje to, z czego wyrasta.