22.04. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Profesor Władysław Stróżewski, przewodniczący Jury Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza, otrzymał Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Serdecznie gratulujemy i zarazem dziękujemy Panu Profesorowi za wieloletnie wspieranie Konkursu swoim autorytetem.

Władysław Stróżewski urodził się 8 czerwca 1933 r. w Krotoszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był uczniem profesorów Stefana Swieżawskiego, Mieczysława Alberta Krąpca, Romana Ingardena i Izydory Dąmbskiej. Od 1957 r. jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1992 r. Od 1981 r. kierował Zakładem Filozofii, a od 1984 do 1987 r. był dyrektorem Instytutu Filozofii UJ. Był najpierw prodziekanem (1981-84), a potem dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ (1987–92) oraz dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ (1992-93).Prof. Wł. Stróżewski prowadził zajęcia także na innych uczelniach, m.in. w KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Akademii Muzycznej w Warszawie, Kolegium Filozoficznym oo. Dominikanów w Krakowie, w akademiach muzycznych w Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Jest autorem m.in. książek: „Istnienie i wartość”, „Dialektyka twórczości”, „Wokół piękna. Szkice z estetyki”, „O wielkości. Szkice z filozofii człowieka” oraz „Logos, wartość, miłość”. Od kilku lat jest profesorem Akademii Ignatianum w Krakowie. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz laureat Lauru Jagiellońskiego (2008).
/źródło UJ/

Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy ustawy z 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 131, poz. 1091) przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
/źródło MKiDN/