Informujemy, że Targi w Krakowie Sp. z o.o. nie współpracują z firmą Expo Guide ani innymi firmami tego typu. Posługiwanie się przez tę firmę naszym logotypem bądź logotypami naszych targów jak i powoływanie się na obopólną współpracę jest BEZPRAWNE!