Gość honorowy

    Prof. dr hab. med. dr h.c. Zbigniew Jańczuk

Profesor Zbigniew Jańczuk jest laureatem  The Elmer S. Best Memorial Award za rok 2009.

 

Patronat honorowy
 

Wojewoda Małopolski –
Jerzy Miller

Marszałek Województwa Małopolskiego –
Marek Sowa

Prezydent  Miasta Krakowa –
Jacek Majchrowski

http://www.malopolska.uw.gov.pl http://www.malopolskie.pl/ http://www.krakow.pl  

 

 

Patronat prasowy                           Patronat internetowy                         Gazeta targowa
                         

 

Współpraca medialna

          

 

Inni partnerzy medialni