Konkurs dla kosmetyczek i masażystów. Do wygrania certyfikowane szkolenia z autorskiego masażu "Magia dotyku" oraz "Japońskiego masażu bambusami" fundatorem nagrody jest firma SPAPerfect oraz Targi w Krakowie.

Wymyśl hasło - slogan reklamowy Targów SPA do wygrania certyfikowany kurs masażu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie.

Konkurs: Wygraj Szkolenie Masażu!

Regulamin konkursu.

1. Organizatorem konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o.

2. Konkurs skierowany jest do kosmetyczek, masażystów, uczniów szkół kosmetycznych oraz studentów szkół wyższych o profilu związanym z branżą SPA odwiedzających Targi SPA & Wellness w Krakowie w dniach 29 - 30 maja.

3. Przedmiotem konkursu jest opracowanie hasła – sloganu reklamującego Targi SPA & Wellness w Krakowie.

4. Nagrodami w konkursie są dwa pakiety szkolenia masażu:
„Magia dotyku” oraz „Japoński masaż bambusami”, które odbędą się trzeciego dnia targów.
Fundatorem nagród jest firma SPAPerfect oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o.

5. W konkursie mogą uczestniczyć – bez obowiązku dodatkowych opłat – wszyscy pełnoletni odwiedzający, którzy do godz. 15.00 dn. 30 maja 2009, drugiego dnia Targów oddadzą do recepcji targowej kompletnie wypełniony kupon konkursowy.

6. Celem konkursu jest wyłonienie haseł, które mogą promować czwartą edycję Targów SPA & Wellness w Krakowie w 2010 roku.

7. Jury konkursu składa się z: dwóch przedstawicieli Targów w Krakowie Sp. z o.o., komisarza targów,
oraz przedstawiciela prasy branżowej.

8. Organizator, po wstępnej selekcji nieważnych (niekompletnie wypełnionych kuponów) przekazuje je Jury. Jury zgodnie z regulaminem swojej pracy typuje dwóch zwycięzców, kierując się następującymi kryteriami:
Hasło konkursowe jest oceniane pod względem:
• Atrakcyjności
• Nowości
• Poprawności językowej
• Lapidarności
• Adekwatności

9. W przypadku identycznych haseł udział w konkursie bierze kupon zarejestrowany z mniejszą liczbą
porządkową (oddany wcześniej).

10. Wyniki Konkursu będą ogłoszone drugiego dnia targów przez radiowęzeł targowy. Zwycięzcy – jeśli nie są obecni podczas ogłoszenia wyników – będą poinformowani telefonicznie.

11. Zwycięzcy zobowiązują się do udzielenia zgody na wykorzystywanie hasła reklamowego we wszystkich materiałach reklamowych Targów SPA & Wellness.

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od Targów w Krakowie Sp.z o.o. na adres e-mailowy oraz na przetwarzanie tych adresów w bazach danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002r.
(DZ. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.