Informujemy o nowej dacie targów

Oferta targowa powinna  być stale dostosowywana do aktualnie panujących potrzeb i tendencji rynkowych.  Dlatego, po uwzględnieniu uwag wystawców targów Music&Media oraz przedstawicieli branży, prezentujemy dwie nowe koncepcje:

1. Zmiana terminu  Targów  Music&Media,  które będą odbywały się w cyklu dwuletnim.  Zapraszamy więc wszystkich chętnych do udziału w Targach M&M w 2012 r. Wkrótce zamieszczona zostanie nowa koncepcja imprezy.

2. W roku 2012 zapraszamy równiez Państwa do udziału  w zupełnie nowym na polskim rynku wydarzeniu ,  które jest w całości dedykowane profesjonalnym rozwiązaniom audio & video, nowoczesnym multimediom oraz inteligentnym systemom instalacyjnym. Międzynarodowa konferencja branżowa ProAVS i towarzysząca jest część EXPO będą premierowym wydarzeniem na polskim rynku. O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.