W związku ze zmianami klimatu, a w konsekwencji z koniecznością oszczędzania energii istotnym zagadnieniem staje się efektywność energetyczna. Izolacje są jednym z głównych narzędzi, dzięki którym znacząco można zredukować straty energii, a także zużycie paliw oraz emisję CO2.

W budownictwie ograniczenie dopuszczalnej straty energii poprzez poprawę izolacji oraz ustanowienie klas energetycznych dokonało się już kilka lat temu. Istotne przemiany dokonują się również w projektowaniu i wykonawstwie izolacji w przemyśle, od tych wykonywanych dla zachowania bezpieczeństwa personelu przed poparzeniem, kończąc na izolacjach skalkulowanych pod kątem ekonomicznym.

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy: wykonawców izolacji przemysłowych, przedstawicieli przemysłu energetycznego i chemicznego, biura projektowe, audytorów energetycznych oraz dostawców technologii do wykonawstwa izolacji termicznych.