2. Konferencja HEAT not LOST
-
efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i innych gałęzi przemysłu

BADANIA ● PROJEKTOWANIE ● WYKONAWSTWO

Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością zasobów energetycznych oraz koniecznością ograniczania zmian klimatu.

Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu znajduje się izolacja termiczna instalacji przemysłowych, w tym w szczególności takich obiektów jak: rurociągi, zbiorniki, kotły, kanały spalin, turbiny, urządzenia oczyszczające gazy, armatura przemysłowa oraz konstrukcje zawieszeń i podparć.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • audyt efektywności energetycznej
 • termowizje
 • klasy energetyczne
 • ekonomiczna grubość izolacji
 • białe certyfikaty
 • metody kalkulacji izolacji
 • systemy monitoringu zużycia energii
 • projektowanie izolacji
 • normy i ustawodawstwo
 • nowoczesne materiały izolacyjne
 • finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności
 • różnorodne metody poprawy efektywności energetycznej w przemyśle


Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • przedstawicieli energetyki oraz innych gałęzi przemysłu,
 • projektantów i audytorów energetycznych,
 • wykonawców izolacji przemysłowych,
 • dostawców technologii izolacyjnych,
 •  naukowców i specjalistów zajmujących się:
  - oceną efektywności układów termoizolacyjnych
  - komputerowym wspomaganiem procesów projektowania układów termoizolacyjnych
  - inżynierią materiałów izolacyjnych
  - metodami monitorowania strat ciepła

Komitet Naukowy:

 • Zbigniew Plutecki, Politechnika Opolska (przewodniczący)
 • Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska
 • Kazimierz Wójs, Politechnika Wrocławska
 • Janusz Lichota, Politechnika Wrocławska
 • Rafał Kobyłecki, Politechnika Częstochowska
 • Tomasz Kisilewicz, Politechnika Krakowska
 • Jacek Kamiński, IGSMiE PAN
 • Piotr Saługa, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Sławomir Zator, Politechnika Opolska
 • Paweł Pichniarczyk, ICiMB
 • Wojciech Mazurek, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Heim, Politechnika Łódzka
 • Artur Miros, IMBiGS

  

Organizator: Partner medialny:
POLITECHNIKA OPOLSKA CIRE