"Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z Dyrektywy UE w sprawie Efektywności Energetycznej”

Warsztaty organizowane są w ramach projektu ENSPOL, którego celem jest wsparcie dla państw członkowskich w realizacji zobowiązań wynikających z Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej.

Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE)

Celem warsztatów jest:

 • omówienie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej, zarówno w ujęciu krajowym, jak i europejskim w kontekście Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
 • przeanalizowanie zagadnienia audytów energetycznych oraz możliwości optymalizacji gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych.
 • zaprezentowanie możliwości finasowania przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.
 • przedstawienie najlepszych praktyk z obszaru inwestycji energooszczędnych wdrożonych w przedsiębiorstwach z różnych branż przemysłu.

W trakcie trwania warsztatów będzie otwarty punkt konsultacyjny, gdzie osoby  bliżej zainteresowane tematyką warsztatów i konkretnych rozwiązań energooszczędnych będą mogły zasięgnąć porady eksperckiej.

Tematy warsztatów:

 1. Projekt Enspol – cele i rezultaty projektu,
 2. System Białych Certyfikatów – normy prawne wynikające z obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej i korzyści dla przedsiębiorstwa,
 3. Zasady sporządzania audytu i jak przedsiębiorstwo powinno się do niego przygotować,
 4. Audyt energetyczny zakładu zgodnie z normą 16247,
 5. Audyt oświetlenia w zakładzie przemysłowym,
 6. Metody finansowania inwestycji proefektywnościowych.
 7. Przykłady dobrych praktyk.

 

Szczegółowy program warsztatów:

I DZIEŃ | II DZIEŃ

 

Warsztaty dedykowane są:

 • Przedstawicielom energetyki oraz innych gałęzi przemysłu,
 • Pracownikom zakładów odpowiedzialnym za zarządzanie energią
 • Dyrektorom utrzymania ruchu,
 • Projektantom energetycznym,
 • Specjalistom z zakresu ochrony środowiska w przemyśle,

Udział w dwudniowych warsztatach dla wszystkich uczestników jest bezpłatny. Osobom, które zgłoszą chęć uczestnictwa drogą mailową do dnia 15 listopada 2015r.na adres mailowy: obaryga@kape.gov.pl oferujemy vouchery na catering. Ilość voucherów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.