Przyszłość nowoczesnego przemysłu to efektywność energetyczna!

Przyszłość nowoczesnego przemysłu to efektywność energetyczna – taka teza przyświecała naukowcom, specjalistom i studentom, którzy spotkali się w Krakowie w dniach 25-26 listopada 2015 roku, podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej HEAT not LOST. W ciągu dwóch dni wypełnionych interesującymi prezentacjami, merytorycznymi spotkaniami i rozmowami, ponad 100 uczestników zastanawiało się, jakimi metodami ograniczyć straty energii w różnych gałęziach przemysłu. Prelegenci, wśród których byli zarówno przedstawiciele świata nauki, jak również praktycy reprezentujący przemysł, przedstawili kilkanaście interesujących referatów, które dotyczyły różnych metod poprawy efektywności energetycznej, przede wszystkim izolacji przemysłowych. Wszystkie referaty zostały wcześniej sprawdzone i zaopiniowane przez Komitet Naukowy, pod przewodnictwem dr hab. inż. Zbigniewa Pluteckiego, profesora Politechniki Opolskiej.

Podczas przerw pomiędzy poszczególnymi sesjami uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy, wymiany swoich doświadczeń i opinii w temacie problematyki izolacji przemysłowych i efektywności energetycznej. To właśnie idea spotkania pomiędzy teoretykami i praktykami branży izolacji była głównym motywem, którym kierowali się organizatorzy konferencji.

Organizacja konferencji podczas II Międzynarodowych Targów Izolacji Przemysłowych 4INSULATION oraz Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE dała dodatkowo uczestnikom możliwość zwiedzenia wystawy i zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami, prezentowanymi przez wystawców.

Tegoroczna, druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej HEAT not LOST w opinii uczestników i organizatorów była bardzo udana. Zaprezentowane osiągnięcia naukowe, rozwiązania technologiczne, zawarte kontakty i zdobyta wiedza przełożą się z pewnością na wymierne efekty w dalszym ograniczaniu strat energii w przemyśle i rozwoju sektora izolacji przemysłowych.

  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie