2012-09-13

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza dla dr Huberta Wilka za książkę KTO WYRĄBIE WIĘCEJ ODE MNIE?” – współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955.

11 września 2012 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się po raz czwarty uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

 Nominowanych było pięć tytułów, Jury ostatecznie przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody, jedną z nich otrzymał dr Hubert Wilk.

Książka opisuje mało znany, ale ważny dla historii Polski aspekt wprowadzania wśród robotników polskich, na wzór radziecki, współzawodnictwa pracy. Hubert Wilk analizuje, jaki wpływ na tworzenie „nowego człowieka” i sowietyzację społeczeństwa miało wdrażanie radzieckiego wzoru współzawodnictwa pracy. Pokazanie prawdziwych losów „stachanowców” oraz tych, którzy poddani temu współzawodnictwu zostali wciągnięci w system komunistyczny jest niewątpliwym walorem tej publikacji.