W dniach 27-28.11.2012 firma Targi w Krakowie - organizator największych branżowych imprez targowych w południowej Polsce - organizuje Targi Modernizacji Budynków, podczas których zaprezentowane zostaną najnowsze produkty, technologie oraz rozwiązania z zakresu: termomodernizacji, termoizolacji, budownictwa pasywnego, niskoenergetycznego oraz inteligentnego.

 

Targi Modernizacji Budynków 2012 to bez wątpienia obowiązkowa impreza w kalendarzu firm i specjalistów zajmujących się efektywnością energetyczną w zakresie technik modernizacji  z zachowaniem zasad budownictwa pasywnego. Wydarzenie adresowane jest również do podmiotów wyspecjalizowanych w dostarczaniu rozwiązań do zarządzania budynkiem oraz do wykorzystujących zastosowania w inteligentnych domach.

Podnoszenie standardów estetycznych i ekonomicznych obiektów poprzez zmniejszanie kosztów i zużycie energii,  inwestowanie w inteligentne systemy sterowania oraz przystosowanie do specjalistycznych potrzeb użytkowników wyznaczają kierunki, jakimi już dawno podążają kraje Unii Europejskiej.

Zarówno prywatni właściciele, inwestorzy jak i jednostki samorządowe w świetle zmieniających się przepisów, szukają wiedzy i wskazówek, w jaki sposób i przy użyciu jakich nowoczesny technik, przeprowadzić prace modernizacyjne budynków.

Do odwiedzenia Targów Modernizacji Budynków zaprosimy wszystkich,  którzy stając przed wymogami współczesnego budownictwa muszą zmierzyć się z tematami unowocześniania i modernizacji różnych posiadanych obiektów:  

 • zarządców nieruchomości i właścicieli budynków                

 • inwestorów budowlanych 

 • generalnych wykonawców robót inwestycyjnych

 • przedstawicieli organów administracji państwowej   

 • przedstawicieli samorządów i gmin

 • architektów, projektantów zieleni

 • przedstawicieli organów nadzoru budowlanego

 • firmy doradcze i konsultingowe

 • firmy remontowe i budowlane

 • izby budowlane i cechy rzemieślnicze

 • przedstawicieli i pracowników wyższych szkół budowlanych

 • przedstawicieli banków oraz  instytucji finansowych kredytujących  inwestycje

 • media branżowe i specjalistyczne