Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2016:

 

Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Kraków 2015

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Dybel, Dylematy demokracji. Kontekst polski,
Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Kraków 2015

 

 

 

 

 

 

 

Adam Dziadek, Jan Zieliński, Aleksander Wat. Notatniki,
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Warszawa, Katowice 2015

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Dziedziak, O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2015

 

 

 

 

 

 

 

Danuta Kisielewicz, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau,
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Opole 2015

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Kośka, Lec. Autobiografia Słowa,
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Warszawa 2015

 

 

 

 

 

 

 

Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980,
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk 2015

 

 

 

 

 

 

 

Marcin M. Wiszowaty, Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 2015

 

 

 

 

 

 

Dorota WojdaPolska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2015

 

 

 

 

 

 

 

Wioletta Zawitkowska, Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424-1434,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2015