Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu to V edycja dwudniowej konferencji towarzyszącej Międzynarodowym Targom Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance

Podczas konferencji eksperci mający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, organizacji bądź szkoleniu działów Utrzymania Ruchu i Produkcji dzielą się swoją wiedzą dotyczącą dobrych praktyk produkcyjnych i inżynierskich oraz doświadczeniami w zakresie usprawniania procesów prosto z zakładów przemysłowych. Podczas obecnej edycji słuchacze będą mieli możliwość zapoznać się z rozwiązaniami w zakresie Efektywności Służb Utrzymania Ruchu, Predykcji w Utrzymaniu Ruchu, Bezpieczeństwa i Redukcji Kosztów.

Już teraz zachęcamy do zaplanowania udziału w V edycji konferencji, która odbędzie się 5-6 października 2016 roku.

Harmonogram Konferencji:

05.10.2016r. (środa)

9.30  Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00       Poranna kawa

1. Efektywność Służb Utrzymania Ruchu

10.00 – 10.30     Czy stać nas na zero awarii? (Wojciech Mączyński, WoMa Solution)

10.30 – 11.15     Trudna sztuka zapobiegania przestojom i gospodarowania częściami zamiennymi. (Rafał Kurzela, Sante)

11.15 – 12.00     Droga Grupy Nomax do profesjonalnego utrzymania ruchu. (Łukasz Janus, Grupa Nomax)

12.00 – 12.30     Autonomous Maintenance, czyli jak skutecznie zaangażować operatorów do „opieki” nad maszynami, aby sprawnie działały.

(Arleta Grzeszczyk, Akademia Białego Kruka)

12.30 – 14.00     Przerwa na zwiedzanie stoisk i lunch         

2. Predykcja w Utrzymaniu Ruchu

14.00 – 14.30     Diagnostyka Ultradźwiękowa - jak może pomóc zoptymalizować istniejące Programy Niezawodności? W jakich obszarach zastosowań ultradźwięki dają najwięcej korzyści? (Jerzy Halkiewicz, UE Systems Europe)

14.30 – 15.00     Termowizyjne monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń (Dr inż. Marek Fidali, Politechnika Śląska)

 

06.10.2016 r. (czwartek)


9.30-10.00
        Poranna kawa

3. Redukcja Kosztów Utrzymania Ruchu                             

10.00 – 10.30     Wykorzystanie różnych metod predykcyjnych jako skuteczne źródło redukcji kosztów w działach utrzymania ruchu.

(Łukasz Szumilas, I-Care Polska Sp. z o.o.)

10.30 – 11.00     Czystość oleju w aspekcie kosztów utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych.

(Krzysztof Niedźwiedź, Venturo Sp. z o.o.)

11.00 – 11.30     Lean Maintenance - warunkiem wstępnym dla pomyślnego producenta/przedsiębiorstwa (Andrzej Kulik, Freelance Consultant)

11.30 – 12.00     Wdrażaj, nie gadaj! - 80% kaizen (Tomasz Król, Instytut Doskonalenia Produkcji)

12.00 – 13.30     Przerwa na zwiedzanie stoisk i lunch

4. Bezpieczeństwo w Utrzymaniu Ruchu                           

13.30 – 14.00     Żyjący system bezpieczeństwa - budowanie kultury bezpieczeństwa angażującej całą załogę.

(Przemysław Hącia, Lincoln Electric Bester)

14.00 – 14.30     Najważniejsze aspekty podczas wprowadzania do użytku urządzeń podlegających pod zmienione Dyrektywy Nowego Podejścia.

(Dr Inż. Arkadiusz Maciaś, PROFEN)

14.30  Zakończenie i podsumowanie Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu

 

Już teraz zachęcamy do zaplanowania i zgłoszenia udziału.

Cena uczestnictwa:

425 zł + VAT – zgłoszenie nadesłane do końca sierpnia

525 zł + VAT – zgłoszenie nadesłane po 31.08

Powyższa cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział, przerwę kawową, wstęp na targi MAINTENANCE i SyMas, katalog targowy.

 

Program JSUR

 

Formularz Zgłoszeniowy JSUR

 

Kontakt:

 Karol Miernikiewicz - Zastępca Komisarza Targów
Tel: +48 12 651 95 31
Kom: +48 507 044 183
Fax: +48 12 651 95 22
miernikiewicz@targi.krakow.pl